a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط حسین محبی .
همه حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

09126595699

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو
منو
 

مجازات سو استفاده از نام تجاری ❌ ❌ ❌

مجازات سو استفاده از نام تجاری ❌ ❌ ❌

مجازات سوء استفاده از علامت تجاری در قانون

ماده ۶۱ قانون مرقوم چه میگوید؟
خوب است بدانید بدنه اصلی و منشا و مبنای جرم انگاری اعمال و افعالی از قبیل مجازات کپی علامت تجاری و مجازات سوء استفاده از علامت تجاری و سایر عناوین و جهات مجرمانه که در عمل و در پرونده های دعاوی تجاری با آنها روبرو میشویم، ماده ۶۱ قانون فوق الاشعار میباشد.

ماده ۶۱: ((هرشخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ، ۲۸ ، ۴۰ نقض حقوق بشمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود)).

اکنون پرسش این است که مصداق عملی ارتکاب جرم کپی علامت تجاری یا سوء استفاده از علامت تجاری چیست؟ از چه طریقی میتوانیم به مصادیق عملی آن پی ببریم و میتوانیم با موضوع پیش آمده برای خویش انطباق دهیم؟ چگونه بفهمیم مجازات کپی علامت تجاری یا مجازات سواستفاده از علامت تجاری چیست؟ در جهت تعیین و تشخیص اینکه آیا فعل دیگری عنوان مجرمانه و سواستفاده از علامت تجاری متعلق به ما دارد یا خیر میبایست چه کنیم؟ وکیل علامت تجاری پاسخ میدهد: میبایست به موارد احصا شده و مندرج در ماده ۴۰ قانون مذکور مراجعه و نسبت به تطبیق و مصداق انگاری آن اقدام نماییم.

20202 - مجازات سو استفاده از نام تجاری ❌ ❌ ❌

مجازات سوء استفاده از نام تجاری چیست؟

سوء استفاده از علامت یا برند تجاری شرکتهای رقیب، یکی از راهکارهایی است که شرکتهای نوپا و یا مدیرانی که قصد دارند بدون صرف هزینه و وقت بر اعتبار موسسه یا شرکت تحت تصدی خود بیفزایند؛مبادرت به انجام و در واقع به لحاظ مجرمانه بودن عمل مذکور؛ “ارتکاب” آن می نمایند.

لینک مرتبط : دعاوی علامت تجاری

دادنامه زیر مثالی است برای وضعیت پیش گفته:

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م. شغل … باسواد متأهل، آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری«الف.» دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی علامت و کیفرخواست دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و صورت‌جلسه تنظیمی و عکس‌ها و تصاویر مأخوذه و اقاریر صریح متهم مبنی بر استفاده از علامت تجاری تحت عنوان«شکوفه الف.»که این امر عملاً موجبات نقض حقوق تجاری شاکی را فراهم می‌نماید زیرا اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند به یک علامت اختصاصی استفاده از آن‌را مجاز نمی‌کند و این نحوه استفاده کردن موجب گمراهی مشتریان در تشخیص نوع محصول از جهت مبدأ و منشأ تولیدی می‌شود و باعث از دست دادن منافع اتفاقی شاکی نیز می‌گردد؛ علی‌هذا نظر به مراتب بالا، بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است ومستنداً به ماده۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نام‌برده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم، پس از قطعیت رأی، معدوم و امحاءاثر و کلیه تابلوها تحت عنوان «الف.» با هر نوع پیشوند و پسوند جمع‌آوری شوند. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۳دادگاه عمومی جزایی تهران –افراسیاب

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۵۳۳ مورخ ۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و محو علامت تجاری مورد استفاده تجدیدنظرخواه پس از قطعیت حکم و جمع‌آوری و امحاء اثر تابلوها تحت عنوان «الف.» با هر نوع پیشوند و پسوند است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص تصویر گواهی‌نامه ثبت علامت صفحه اول پرونده تصویر تابلو با نام «شکوفه الف.» صفحه ششم پرونده نامه شماره ۱۲۲۶/۵۱۵ مورخ ۱۱/۷/۹۰ اتحادیه صنف هتل‌داران صفحه ۳۱ پرونده اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به استفاده از نام تجاری مورد شکایت صفحه پنجاه و ششم پرونده هر چند از ناحیه مشارٌالیه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست النهایه دادگاه به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری وی را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم را به بیست و پنج میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترضٌ‌عنه را در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


مجازات سوء استفاده از نام تجاری (برند ) و علامت تجاری دیگران

– در ایران در مسائل حقوقی ثبت برند ما با دو واژه ی (نام تجاری ) و علامت تجری برخورد می کنیم :

– نام تجاری : نامی است که یک تجارت برای یکی از محصولات خود یا یکی از خدمات خود انتخاب می کند که این نام می تواند متعلق به یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد .

– علامت تجاری : نشانه ای است که طراحی می شوند در قالب (لوگو) و بیانگر این موضوع است که فرد یا شرکت به صورت قانونی نماینده ی این کسب و کار یا خدمات می باشد .

– اگر شخصی برندی را بنام خود ثبت کند و دارای علامت بازرگانی باشد اسم و علامت اختصاری متعلق به خود ثبت کننده می باشد و اگر شخصی از نام و علامت تجاری مالک اصلی برند سوء استفاده کند مرتکب جرم است و باید جبران خسارت کند.

– حمایت قانونی از اسامی و علائم تجاری ،رابطه ی مستقیمی با میزان سرمایه گذاری ،توسعه ی صنعت و حتی سلامت جامعه دارد .

– طبق قانون ثبت اختراعات طرح ها ی صتعتی و علائم تجاری : استفاده ی غیر مجاز از علائم تجاری ثبت شده علاوه بر مسئولیت کیفری و پیگرد قانونی مسئولیت حقوقی را برای سوء استفاده کنندگان به دنبال دارد .

– نحوه ی شکایت از سوء استفاده کنندگان توسط مالک اصلی برند :

– مالک اصلی برند می تواند در سیستم ثبت علامات تجاری در ایران می تواند این اعتراض را به مراجع ذی صلاح اعلام کند

– اشخاصی می توانند نسبت به ثبت علامت تجاری خود توسط شخص دیگری اعتراض کنند که صاحب علامت تجاری باشند

– و یا آن علامت آنقدر به علامت تجاری شان شباهت داشته باشد که مردم عادی در خرید محصول دچار اشتباه شوند .

– مجازات سوء استفاده کنندگان از نام یا علامت تجاری دیگران :

– به موجب ماده ی ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی : هرکس مهر ، منگنه ، علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

– همچنین علاوه بر جبران خسارت وارده ،این اشخاص به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دوی آنها محکوم می شوند ، که تعیین این مجازات ها بستگی به نظر قاضی دارد .

– رسیدگی دعاوی سوء استفاده از برند در صلاحیت کدام دادگاه است ؟

– رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و آئین نامه نام شرکت تجاری در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران می باشد .

– مدت اعتبار علائم تجاری
– مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال می باشد و چنانچه صاحب برند بخواهد به استفاده از علامت خودش ادامه دهد باید در سال پایانی مدت اعتبار آنرا تمدید نماید ،در غیر اینصورت بنام شخص دیگر قابل ثبت می باشد .

– همچنین اگر تا ۳ سال مورد استفاده قرارنگیرد ابطال می گردد .


تلفنی با وکیل 2 - مجازات سو استفاده از نام تجاری ❌ ❌ ❌

ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده ۴۰ مربوط به جرم انگاری مصادیق جرائم مربوط به علامت تجاری بوده و درصورت تحقق هریک از موارد ذیل، میتوان دعوای کیفری شکایت از کپی علامت تجاری یا سواستفاده از علامت تجاری را طرح نماییم.

ماده ۴۰: ((حقوق ناشی از ثبت علامت مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:

الف. استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن میباشد.

لینک مرتبط : وکیل دعاوی تجاری

ب. مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد در دادگاه اقامه دعوا نماید این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد.

ج. حقوق ناشی از ثبت علامت اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه میگردد، شامل نمیشود.

د. مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه که از پایان دوره شروع میشود برای پرداخت هزینه تمدید با پرداخت جریمه تاخیر درنظر گرفته میشود)).

لذا عدم کسب موافقت مالک علامت تجاری، مالک حقوق ناشی از ثبت مربوط به کالاها و خدمات و استفاده از آن، جملگی موجب تشکیل پرونده کیفری و ثبت شکایت مربوطه شده و مجازات کپی علامت تجاری یا مجازات سوء استفاده از علامت تجاری را در پی خواهد داشت.

ثبت اجباری نامهای تجاری

آیا ثبت نام تجاری اجباری است؟ اگر کسی که صاحب و مالک نام تجاری میباشد آن را ثبت ننماید، نمیتواند از حمایت قانونی در مواردی از قبیل عناوین مجرمانه مذکور همچون شکایت از کپی علامت تجاری و یا شکایت سوء استفاده از علامت تجاری استفاده نماید؟ ابتدا ماده قانونی مربوطه را بررسی مینماییم تا شرایط اعمال مجازات جرم علامت تجاری را دریابیم.

ماده ۴۷: ((با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی این قبیل نامها حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف اشخاص ثالث حمایت میشوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی بصورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی میشود)).

نظر به ماده فوق، آنچه حائز اهمیت بوده و معیار و ملاک میباشد، عمل خلافی است که از شخص ثالث سر میزند. لذا عدم ثبت نام تجاری یا علامت تجاری توسط مالک و صاحب آن موجب جرم نبودن مرتکب کپی علامت تجاری نمیشود.

نکته: در صورت عدم ثبت توسط مالک مثلا در دعوای سوء استفاده از علامت تجاری بار اثبات دعوا بصورت مضاعف و سخت تر به دوش دارنده و صاحب علامت یعنی شاکی دعوا میباشد.

موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح با در اختیار گرفتن وکلایی متخصص و با تجربه در همه عرصه ها تلاش دارد تا مطلوب ترین و تخصصی ترین خدمات را به شما عزیزان ارائه نماید. با توجه به گسترش سوء استفاده از علائم و نشان های تجاری و تخصصی بودن دعاوی مربوطه توصیه میگردد در صورت مواجهه با کپی و یا سوء استفاده از علامت تجاری و برند خویش از وکلای متخصص ما مشاوره گرفته تا بهترین راه کارها جهت تنظیم دادخواست، تنظیم شکوائیه، جلوگیری و متوقف کردن سوء استفاده از علامت تجاری ، ابطال علامت تجاری ثبت شده و همچنین مجازات خاطی یا خاطیان در کوتاهترین زمان ممکن به شما ارائه گردد. جهت مشاوره با وکیل علامت تجاری در تهران با ما تماس بگیرید : ۰۹۱۲۶۵۹۵۶۹۹

لطفا امتیاز دهید

5 نظر

 • ارش
  پاسخ آوریل 10, 2022 در 4:46 ق.ظ

  مطلب بالا که درباره مجازات سو استفاده از نام تجاری هست رو خوندم سوالم اینه که اگه کسی از نام تجاری و اسم برند من چند سال هست که داره باهاش کار میکنه بدون اجازه من آیا میتونم ازش شکایت کنم و غرامت بگیرم؟

  • mohebbi
   پاسخ آوریل 11, 2022 در 3:53 ب.ظ

   با سلام
   در پاسخ به سوالتون باید عرض کنیم که بله حق شکایت برای شما محفوظ است اما برای دریافت راهنمایی های لازم لطف کنید با سرکار خانم منصوری تماس بگیرید : ۰۹۱۲۶۵۹۵۶۹۹
   در پناه خداوند باشید

 • Ghasem
  پاسخ آوریل 18, 2022 در 6:30 ق.ظ

  سلام علیکم
  سایت خوبی و پر محتوایی دارید درباره مجازات سواستفاده از نام تجاری چه خدماتی ارائه میکنید؟

  • mohebbi
   پاسخ آوریل 20, 2022 در 5:56 ق.ظ

   سلام بر شما
   ممنون از پیامتون، وکیل دعاوی علامت تجاری یکی از پرونده هایی که انجام میدهد درباره شکایت از برند و مجازات سو استفاده از نام تجاری شرکت ها میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر لطف کنید با شماره خانم منصوری تماس حاصل فرمایید : ۰۹۱۲۶۵۹۵۶۹۹
   در پناه خداوند باشید

ارسال نظر

تماس با وکیل